Undervisningsmidler og reserven

Tildelingen af undervisningsmidlerne følger kalenderåret. Den samlede bevilling er delt i to puljer: en fast, der fordeles til fagene og en reserve, der kan ansøges om 2 gange om året.

get link Midlerne til fagene fordeles efter antal hold. Bevillingen er delt i en bogkonto og en samlingskonto.

Tildeling til fagene 2018

watch  Reserven 2018

Ansøgningsfrister til reserven 2018 er:

watch 1. juni 2018

7. november 2018

Alle ansøgninger skal indsendes via ansøgningsskemaet nedenfor. Det udfyldte skema sendes til asgmg@aarhusstatsgymnasium.dk.

Ansøgningsskema til reserven