Kontakt

Århus Statsgymnasium

Fenrisvej 33
8210 Aarhus V
T: 8615 8955
asgpost@aarhusstatsgymnasium.dk
Rektor: Dorte Fristrup

EAN: 5798000558793

CVR: 29546045

Send sikker post til gymnasiet ved at benytte linket her: Tryk her

Ønsker du at blive overflyttet til Århus Statsgymnasium, så klik her.

Vi gør opmærksom på, at vi i grundforløbet i 1g kun i undtagelsestilfælde flytter elever fra et stx-gymnasium til et andet. Så hvis du går i 1g på stx og ønsker at skifte, skal du gennemføre grundforløbet på dit nuværende gymnasium. Ønsker du derefter fortsat at skifte, kan du henvende dig til os i slutningen af oktober for at høre, om der er ledige pladser.