Elevkunst

På skolen udstiller vi jævnligt både gamle og nuværende elevers kunst. Vores nuværende elever udstiller blandt andet i forbindelse med projekter i billedkunst. Vi vil gerne have en skole, som kan rumme mange former for kunst på forskellige niveauer. Vi vil udstråle en bredde og en mangfoldighed i den kunst, vi har hængende på væggene. Derfor hænger vores egne elevers værker på væggene sammen med store kunstnere som Asger Jorn og Per Kirkeby.

Asger Jorn mente, at kunst skal være afprøvende og eksperimenterende. Det er et kunstideal, vi på skolen gerne vil give videre til eleverne. Den eksperimenterende tilgang afspejles i undervisningen, ligesom vi også giver eleverne mulighed for at komme til frivillig billedkunst, når timerne er slut. Elevernes arbejde er præget af en insisteren på, at eksperimenter skal afprøves, før de kan lykkes.

Kunsten skal på en gang inkludere os og samtidig udvide vores horisonter. Det er en proces, som både skal række ud og gå ind ad. Kunsten skal være en gensidig spejling af livet omkring os. Derfor er det helt naturligt for os at udstille elevernes egen kunst. Kunsten spejler særligt elevernes liv og tanker – men samtidig skal den også stille spørgsmålstegn ved vores verden og udvikle vores indstilling.

At få lov til at udtrykke sig og blive set avler interesse. Og det er vel en skoles fornemste opgave. At skabe interesse.

Tidligere elever, der kunne være interesserede i at udstille, kan rette henvendelse til skolen.

Elevernes arbejde er præget af en insisteren på, at eksperimenter skal afprøves, før de kan lykkes