Fredningen

Bygningen, som danner rammen om ÅSG, er fredet. Kulturarvstyrelsen foretog fredningen i 2004. Det gjorde de med henvisningen til dens særlige, funktionalistiske byggestil og Asger Jorns keramikrelief, som bygningen på forunderlig vis har inkorporeret i sig, og som byder nye elever velkommen i skolens forhal. ÅSG er den yngste fredede bygning i Aarhus.  

Fredning betyder samtidig bevarelse. Det stiller i praksis høje krav til renovering af og tilbygninger til skolens hovedbygning. Det stiller krav til sammenhæng i materialer og udtryk, selv når den mindste detalje skal fornyes eller lægges til. Den renovering, som blev foretaget i 2013, har forbedret og fornyet skolen med sammenlægning af klasselokaler, bedre indeklima og elektroniske tavler i alle lokalerne. Dog kan det, ved første øjekast efter renoveringen, være svært at se, hvori forskellen består. Dette skyldes at både materiale- og farvevalg er identisk med det gamle, og udtrykket er videreført med respekt for den fredede bygning og dens stil. Men forskellen og fornyelsen er der bestemt, blot smelter forandringen på fineste vis sammen med det gamle udtryk.

Ved renoveringen i 2013 kom også en ny bygning til. Tilbygningen hænger sammen med den gamle bygning: både rent fysisk ligger bygningen i forlængelse af den gamle, men også fornemmelsen af en klar sammenhæng bygningerne imellem er tydelig. Grundet fredningens høje krav om bevarelse af den originale stil og udtryk skabes altså et helhedsindtryk og fornemmelsen af en skole med en høj grad af sammenhængskraft. En sammenhængskraft som spejles fra bygningernes helstøbte, stærke udtryk ud i eleverne og alle, der har deres gang på skolen.

ÅSG er den yngste fredede bygning i Aarhus