Laokoon

I Solgården er placeret en mystisk skulptur: Laokoon-gruppen af Per Kirkeby. Den blev indviet den 30. august 2013 med deltagelse af Dronning Margrethe. Skulpturen er doneret af Sallingfonden.

Titlen ”Laokoon” refererer til et gammelt, romersk sagn. Laokoon var præst i Troja, som var under hellensk belejring. Hellenerne byggede en stor hest i træ, som de forærede til trojanerne. Laokoon advarede trojanerne om at hesten kunne være skadelig, men folket i Troja var skeptiske. De bad Laokoon om at ofre til havguden, Poseidon, for at få afklaring. Laokoon ofrede sammen med sine to sønner, da to slanger kom op af havet og slog dem alle tre ihjel. Skulpturen viser dødskampen mellem slangerne, Laokoon og hans sønner.

Skulpturen består altså af to slanger og tre personer: Laokoon med sine sønner. Per Kirkeby fortolker i sin skulptur et gammelt sagn i en moderne kontekst. Det er en fortælling om mennesket, virkeligheden og kunsten i krise. Værket fokuserer på den menneskelige lidelse. Laokoons meget udtryksfulde ansigt viser detaljeret de ekstreme følelser, han gennemgår i dødskampen.

På afstand virker skulpturen uforståelig. Den er massiv og mørk, en sort, ubestemmelig klump. Stående ganske nær skulpturen kan man se spor efter menneskelige indgreb. Aftryk af fingre og spor efter redskaber. Sporene vidner om den kunstneriske skabelsesproces: noget er ved at blive skabt, samtidig er noget på vej til at gå under. Den befinder sig i et mærkeligt limbo mellem døden og livet. Dødskampen er et nulpunkt hvor alt kan ske. Noget ånder ud, noget nyt bliver til, og kunsten er et fortsat vidne.

Laokoons meget udtryksfulde ansigt viser detaljeret de ekstreme følelser, han gennemgår i dødskampen