LEDIGE STILLINGER

Timerester i skoleåret 2019/20

Ved Århus Statsgymnasium har vi følgende ledige timerester i næste skoleår:

- Psykologi svarende til ca. 50% i perioden fra 1. august 2019 til 30. juni 2020.

- Tysk svarende til ca. 20% i perioden fra 1. august 2019 til 1. februar 2020.

- Spansk svarende til ca. 90% i perioden fra ca. 1. oktober til ca. 15. november 2019.

Ansøgere med undervisningserfaring på gymnasialt niveau vil blive foretrukket.

Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med 30 klasser, ca. 820 elever og ca. 75 lærere.

Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at alle medarbejdere har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at de trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan vi henvise til skolens hjemmeside www.aarhusstatsgymnasium.dk

Yderligere information

Yderligere oplysninger om vikariaterne kan fås ved henvendelse til rektor Dorte Fristrup på asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.

Ansøgningsfrist og –procedure


Send din ansøgning i én samlet fil via gymnasiejob.dk senest den 19. juni 2019.
Ansøgningen stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Århus V.

Løn og ansættelsesforhold

ifølge GLs overenskomst.