LEDIGE STILLINGER

Barselsvikariat i matematik og kemi

Ved Århus Statsgymnasium er der fra 15/11 2019 til 30/6 2020 et barselsvikariat i fagkombinationen matematik og kemi, på fuld tid. Både ansøgere med og uden pædagogikum kan komme i betragtning, men ansøgere med undervisningserfaring vil blive foretrukket.

Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med 30 klasser, ca. 830 elever og ca. 70 lærere.

Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at alle medarbejdere har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at de trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan vi henvise til skolens hjemmeside www.aarhusstatsgymnasium.dk

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Mette Madsen på tlf 2999 9153 eller på asgmm@aarhusstatsgymnasium.dk.


Ansøgningsfrist og –procedure

Send din ansøgning i én samlet fil via gymnasiejob.dk senest den 21. oktober.
Ansøgningen stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Århus V.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler ultimo uge 43.

Løn og ansættelsesforhold

Ifølge GLs overenskomst.

 

 

Er du vores nye vejleder?

På Århus Statsgymnasium har vi de seneste år arbejdet målrettet mod en modernisering og kvalificering af vores vejledningsindsats. Vi er nu i en situation hvor vores vejledning i særlig grad er karakteriseret ved et stærkt fokus på elevens gennemførsel og etablering af rammer og relationer der understøtter denne. Vi arbejder aktivt med betydningen af sammenhængen mellem elevens sociale og faglige trivsel og med en høj grad af frihed i tilrettelæggelsen af indsatser målrettet den enkelte elev og klasse.

Din profil

Vi søger en medarbejder, der kan supplere vores nuværende vejlederteam bestående af en studievejleder med undervisningsbaggrund og en psykolog. Grundlæggende kan du godt lide unge mennesker, du interesserer dig oprigtigt for dem og kan se deres potentialer og ressourcer. Du er interesseret i skole og uddannelse, og du formår at hjælpe og støtte de unge i lige præcis dén kontekst.

Stillingen er især relevant for dig, hvis du

har mod på at være med til at fortsætte vores udvikling af en moderne gennemførselsindsats.

- som person er udadvendt, humoristisk anlagt og professionel i din opgavevaretagelse.

har en uddannelsesbaggrund, der har givet dig kompetencer inden for vejledning og pædagogik.

- har professionel erfaring med vejledning af unge mennesker med mange forskellige baggrunde og i særlig grad unge fra ikke-akademiske hjem og unge, der har svært ved at strukturere et almindeligt ungdomsliv.

-har et naturligt overblik og evner at samarbejde med skolens ledelse, lærere og administration.

Derudover er du god til at samarbejde, professionel i relationen til både elever og kolleger og kan begå dig på en akademisk arbejdsplads. Du vil arbejde målrettet på at opfylde skolens målsætninger omkring elevernes gennemførsel, og samtidig er du engageret og reflekterende i dine indsatser og i din kommunikation.

Jobbet giver mulighed for

Det daglige arbejde er afvekslende og vil især byde på samtaler med elever om trivsel og gennemførsel, koordination og afvikling af gennemførselsinitiativer samt sparring med kolleger. Der er en høj grad af frihed i planlægningen og afviklingen af indsatser, der bidrager til skolens mål for gennemførsel. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med skolens ledelse, både angående mål- og resultatformuleringer og sparring omkring dagligdagens opgaver.

Stillingen er på 30 timer om ugen med start d. 1. januar 2020.

Om Århus Statsgymnasium

Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med 30 klasser i næste skoleår, ca. 850 elever og ca. 90 ansatte. Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at alle medarbejdere har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at de trives i en travl hverdag i et dynamisk og udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør. Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Morten Junget på telefon 8615 8955 eller 2449 5657, eller via mail på asgmj@aarhusstatsgymnasium.dk. Bemærk, at skolen er lukket i uge 42.

Ansøgning med bilag sendes i én samlet fil via Gymnasiejob.dk senest den 6. november og stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46-47.

Århus Statsgymnasium er en selvejende institution under Undervisningsministeriet. Århus Statsgymnasium ønsker at fremme ligestilling, og alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.