LEDIGE STILLINGER

Vikariat i matematik og informatik

 

Ved Århus Statsgymnasium er der fra 1. marts til 30. juni et vikariat i matematik og informatik, med en samlet ansættelsesbrøk på ca. 0,6. Vi vil være interesserede i ansøgere med begge fag, men også i ansøgere, som blot har det ene fag. Både ansøgere med og uden pædagogikum kan komme i betragtning, men ansøgere med undervisningserfaring vil blive foretrukket.

Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med 30 klasser, ca. 830 elever og ca. 70 lærere.

Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at alle medarbejdere har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at de trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan vi henvise til skolens hjemmeside www.aarhusstatsgymnasium.dk

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Dorte Fristrup på 2449 9192 eller på asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.


Ansøgningsfrist og –procedure

Send din ansøgning i én samlet fil via gymnasiejob.dk senest lørdag den 29. februar.
Ansøgningen stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Århus V.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler primo uge 10.

Løn og ansættelsesforhold

Ifølge GLs overenskomst.