LEDIGE STILLINGER

Er du vores nye studievejleder?

 

Århus Statsgymnasium søger en ny studievejleder fra 1. august 2018. Studievejledningen på ÅSG står i centrum for gymnasiets indsatser omkring elevernes gennemførsel af uddannelsen.

Det daglige arbejde er afvekslende og vil især byde på samtaler med elever om trivsel og gennemførsel, planlægning, koordination og afvikling af gennemførselsinitiativer, sparring med kolleger i forhold til håndtering af særlige elevtyper og mulighed for iværksættelse af initiativer, der ligger op ad netop dit fagområde. Arbejdet med eleverne vil både være på individ-, gruppe- og klasseniveau. Samtidig forventer vi, at du deltager aktivt og fremadrettet i videreudviklingen af skolens studievejledning.

Din profil

Du er enten gymnasielærer med erfaring med studievejledning på gymnasialt niveau, eller du er kandidat i et fag, der er relevant for studievejledning, fx psykologi. Det kan være, at du er i et job på en anden arbejdsplads som fx psykolog, men at du finder din erfaring og dine kompetencer relevante for en uddannelsesinstitution som vores, og at du derfor finder dette job interessant.

Du er god til at samarbejde, og du er professionel i relationen til både elever og kolleger. Du vil arbejde målrettet på at opfylde skolens målsætninger omkring fastholdelse af eleverne, og samtidig er du engageret og reflekterende i dine indsatser og i din kommunikation.

Grundlæggende kan du godt lide unge mennesker, du interesserer dig oprigtigt for dem og kan se deres potentialer og ressourcer. Du er samtidig grundlæggende interesseret i skole og uddannelse, og du har fokus på at hjælpe og støtte de unge i lige præcis dén kontekst.

Jobbet giver mulighed for

•    fleksibilitet og selvstændighed i opgaveløsningen
•    samarbejde på langs og tværs i organisationen
•    udadvendthed i form af kontakt med eksterne parter
•    personlig kompetenceudvikling
•    ansættelse på nedsat tid, såfremt du måtte ønske det.

Århus Statsgymnasium

Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med 30 klasser i næste skoleår, ca. 820 elever og ca. 95 ansatte. Studievejledningen består ud over dig af 2 studievejledere med gymnasielærerbaggrund og én med psykologbaggrund. Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at alle medarbejdere har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at de trives i en travl hverdag i et dynamisk og udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Dorte Fristrup på telefon 8615 8955 eller 2449 9192, eller via mail på asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.

Ansøgning med bilag, samlet i én lang fil, stiles til rektor og mailes til sekretær Birgitte Schaiffel, asgbn@aarhusstatsgymnasium.dk, senest den 13. maj.