LEDIGE STILLINGER

Uddannelsesleder

Ved Århus Statsgymnasium vil der pr. 1. november 2018 være en ledig stilling som uddannelsesleder. Skolens ledelse består af tre uddannelsesledere, en administrationschef, en vicerektor og rektor.

Århus Statsgymnasium er et velfungerende stx-gymnasium, som efter sommerferien har ca. 830 elever og ca. 90 ansatte.  Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever.

Vi søger en uddannelsesleder, som

- har et stærkt pædagogisk engagement

- har interesse for administration og drift

- har mod til at påtage sig lederrollen

- har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt og på medarbejdernes faglige og pædagogiske udvikling

- er en stærk medspiller i ledelsesteamet

- trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør.

Ledelsesteamets samlede arbejdsopgaver omfatter såvel drift som pædagogisk udvikling, herunder blandt andet personaleledelse, kompetenceudvikling, internationalisering, eksamensplanlægning, elevkontakt samt intern og ekstern kommunikation. Den endelige arbejdsfordeling vil ske i samarbejde med hele ledelsesteamet.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tilknyttet undervisningsforpligtelse.  Ansøgere skal derfor have undervisningskompetence inden for et eller flere fag i gymnasiet.

Du kan læse mere om skolen på www.aarhusstatsgymnasium.dk. Desuden er du meget velkommen til at kontakte rektor Dorte Fristrup for yderligere oplysninger på tlf. 8615 8955 eller mobil 2449 9192.

Ansøgningen stiles til rektor og sendes elektronisk i én samlet fil til asgbn@aarhusstatsgymnasium.dk senest den 1. september 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i to runder, første runde den 14. september. Ansøgere skal være indstillede på at gennemgå en erhvervspsykologisk test.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Århus Statsgymnasium ønsker at fremme ligestilling, og alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.