LEDIGE STILLINGER

Vikariat i dramatik

Ved Århus Statsgymnasium er der for perioden 18. februar – 12. april et vikariat i dramatik. Der er tale om 3 hold på C-niveau svarende til en ansættelsesbrøk på ca. 0,4.

Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med 30 klasser, ca. 820 elever og ca. 80 lærere.

Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at alle medarbejdere har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at de trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan vi henvise til skolens hjemmeside www.aarhusstatsgymnasium.dk

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til rektor Dorte Fristrup på asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.

Ansøgningsfrist og -procedure

Send din ansøgning i én samlet fil via gymnasiejob.dk senest den 20. januar 2019.
Ansøgningen stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Århus V.

Løn og ansættelsesforhold

ifølge GLs overenskomst.