Arbejdsmiljø

Ved indvielsen af den nye tilbygning i 2013 stod det klart, at skolen siden begyndelsen i 1958 ikke havde stået så ny og så sammenhængende.

Skolen har nye og moderne rammer omkring arbejdet - både til individuel forberedelse og arbejde i grupper; socialt samvær både indenfor og udenfor. Klasselokalerne er store og lyse, der er hyggelige gårdarealer, en stor og rummelig kantine, studieområder i hver ende af skolen, elevlounge, læsesal osv., osv. Så det er bare om at komme i gang...

Arbejdsmiljøet skal for de ansatte leve op til nogle krav, der har med de fysiske forhold (belysning, indretning af arbejdsplads) og de psykiske (oplevelsen af arbejdsmængde, forholdet til kolleger mm.) at gøre. Det er meget vigtigt, at alle tager del i aktivt at udvikle og vedligeholde det gode arbejdsmiljø - det er et fælles ansvar.

Skolens AMO (ArbejdsMiljøOrganisation) drøfter løbende arbejdsmiljøet og planlægger ligeledes løbende initiativer ud fra årsplanen, der fastlægges for et år ad gangen. Læs mere om AMO i Håndbogen.

Skolen har nye og moderne rammer omkring arbejdet