Det fleksible skema

Det vigtigste på ÅSG er den daglige undervisning. Og det vigtigste i den daglige undervisning er fagligheden hos den enkelte lærer, som hele tiden er i korrespondance med den løbende udvikling i faget og så den verden, der omgiver faget.

På ÅSG har vi som ramme for det et fleksibelt skema. Det betyder, at skemaet planlægges løbende gennem skoleåret, dog altid sådan, at skemaet er kendt ca. 6 uger i forvejen. Det giver variation i dagligdagen, og ikke mindst giver det meget få aflysninger af lektioner, ligesom fleksibel tilrettelæggelse er mulig for den enkelte. Skemaet giver mulighed for at tage hensyn til og bruge begivenheder uden for undervisningen, om det så er udskrivning af folketingsvalg eller opdagelsen af en ny planet.

Det fleksible skema er med til at skabe en dynamisk og omstillingsparat hverdag - og det skaber rum for kvalificerede, (tvær)faglige samarbejder. Skemaet ligger i systemet Ludus.

Skemaet giver mulighed for at tage hensyn til og bruge begivenheder uden for undervisningen, om det så er udskrivning af folketingsvalg eller opdagelsen af en ny planet