Hvem er vi?

På Århus Statsgymnasium lægger vi vægt på at skabe et rart klima for elever og ansatte som ramme for den daglige undervisning. Vi mener, at tryghed i kombination med faglige og personlige udfordringer er forudsætningen for enhver læreproces. Stemningen på skolen og forholdet mellem lærerne og eleverne er helt særlig for ÅSG - og rammerne er også helt særlige:

Århus Statsgymnasium ligger i den vestlige, men dog centrale del af Århus by. Eleverne på skolen kommer mange steder fra; Hasle, Åbyhøj, midtbyen, området omkring Charlottehøj/Katrinebjergvej, Harlev/Galten og til dels Brabrand. På skolen er der ca. 820 elever og 100 ansatte.

Skolen er tegnet af arkitekterne Gravers og Richter og indviet i 1958. I 2003 blev bygningen fredet af Kulturarvstyrelsen især på grund af ”særligt fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning, der er under 50 år gammel.”. Bygningen rummer to af Asger Jorns hovedværker: Det store relief i forhallen og gobelinen ”Den lange Rejse” i festsalen. Begge værker er skabt til skolen. Desuden står Per Kirkebys skulptur "Laokoon-gruppen" i Solgården.

Skolen er gennemgribende renoveret og rummer en helt ny tilbygning fra 2013. Desuden pågår lige nu en større renovering af skolens idrætssale, og der bygges en ny idrætshal, som indvies i sommeren 2016.

Stemningen på skolen og mellem lærerne og eleverne er helt særlig for ÅSG