Kvalitet

Kort sagt handler kvalitet på ÅSG om, at den enkelte elev får et så godt forløb som muligt for i sidste ende at opnå en så god eksamen som muligt. Og dette er hele tiden i udvikling, dvs. skolens medarbejdere skal hele tiden spørge sig selv, om de gør det godt nok – og om det kan gøres bedre.

Det er nemt at sige – men når disse krav og intentioner møder virkeligheden, og når det skal styres og udvikles, så er det en lidt større og mere kompleks sag. Faktisk har skolen et helt kvalitetssystem, som i høj grad bygger på den bekendtgørelse, der styrer dette område (BEK nr. 23 af 11.01.2005). Og skolen har også en kvalitetsmodel. Kvalitetsmodellen og kvalitetssystemet kan man læse om i Håndbogen.

Især er evaluering en vigtig del af skolens kvalitetssystem. Faktisk er det bl.a. sådan, at alle hold og klasser mindst én gang om året skal evaluere deres undervisning. Dette og meget andet kan du læse om i skolens evalueringsplan, som ligeledes findes i Håndbogen.

Skolens medarbejdere skal hele tiden spørge sig selv, om de gør det godt nok – og om det kan gøres bedre