Vores mission

Hvad er det primære formål på ÅSG? - og på hvilken måde forfølger vi det formål i dagligdagen? Skolens centrale aktivitet - vores kerneydelse - er undervisning. Vores mission er at føre den enkelte elev så godt som muligt igennem med en studentereksamen, der bliver så god som muligt.

Når eleverne begynder første skoledag og til de dimitterer 3 år efter, skal ÅSG have gjort en forskel i deres liv. De er blevet dygtigere fagligt, og de er blevet almendannet. Og de er blevet til vi.

ÅSG udbyder på den måde en 3-årig gymnasial almen uddannelse (stx) med vægt på faglighed, studieforberedelse og almendannelse. Skolen udfordrer og fastholder de unge i uddannelsen - både gennem et udfordrende fagligt miljø af høj kvalitet og gennem et kreativt og socialt miljø på skolen som helhed.

Undervisningen er kvalificeret, varieret og tidssvarende - den enkelte elev får gennem de tre år udviklet og styrket både sine faglige og sine personlige kompetencer, og også motivationen for videre uddannelse øges.

Når eleverne begynder første skoledag og til de dimitterer 3 år efter, skal ÅSG have gjort en forskel i deres liv