Individuel udveksling

Har du lyst og mod på at gå i skole i Frankrig, Spanien eller Tyskland i en kortere periode? Så har du muligheden for at ansøge om et individuelt udvekslingsophold af 2-3 ugers varighed på en af Århus Statsgymnasiums kontaktskoler. Husk:

·         Du er selv ansvarlig for at læse det pensum op, som er gennemgået i alle fagene under udvekslingen, med mindre andet er aftalt med faglæreren inden afrejse. Der laves på forhånd aftaler med hensyn til skriftlige afleveringer, der falder i perioden.

·         Du føres fraværende for de timer, du ikke deltager i undervisningen på Århus Statsgymnasium, men fraværet vil ikke få konsekvenser under forudsætning af, at du ellers ikke er i konflikt med skolens regler for fremmøde.

·         Du forventes efter bedste evne at deltage i undervisningen på vores partnerskole på lige fod med de lokale elever.

·         Du skal selv kunne planlægge rejsen og finansiere både rejsen og udgifterne forbundet med opholdet i udlandet.

·         Du kommer til at bo gratis hos en værtsfamilie i landet, men skal selv betale alle udgifter forbundet med lokaltransport, forsikring, nogle måltider, lommepenge, mm.

·         Husk at ansøge om en individuel elevudveksling i god tid (deadlines fremgår nedenfor) og vent under alle omstændigheder med at bestille selve rejsen, indtil du har fået en officiel godkendelse fra skolen.

For at komme i betragtning til et individuelt udvekslingsophold skal du indsende en motiveret ansøgning til Mette Madsen. Deadlines herfor og en oversigt over de ansvarlige faglærere findes nedenfor.

Grundet corona sendes der ikke elever til udveksling til Spanien & Frankrig i indeværende år. Vi afventer situationen.

Skole

Ansøgningsfrist

Svarfrist

Besked om indkvartering

Rejseperiode

Klassetrin

Max elevantal

Fagansvarlig

Lycée Louis Lapicque Metz, Épinal

       

2g og 3g

5

Marianne Fredslund

IES El Escorial/Juan de Herrera (Madrid)

Juan de Garay (Valencia)

01.09.21 Ukendt
grundet
corona
Ukendt grundet corona Ukendt grundet corona

2g og 3g

5

Frederik Jørgensen

Bernstorff-Gymnasium &

Gemeinschaftsschule Flensburg-Handewitt

01.10.20

15.10.20

01.12.20

Januar-februar 2021

1g og 2g

8

Marianne Høgsgaard

Du skal anvende denne formular til din ansøgning

Bliver din ansøgning godkendt, skal du underskrive og aflevere aftalen om individuel elevudveksling pdf. Word