Individuel udveksling

Har du lyst og mod på at gå i skole i Frankrig, Spanien eller Tyskland i en kortere periode? Så har du muligheden for at ansøge om et individuelt udvekslingsophold af 1-3 ugers varighed på en af Århus Statsgymnasiums kontaktskoler. Husk:

·         Du er selv ansvarlig for at læse det pensum op, som er gennemgået i alle fagene under udvekslingen, med mindre andet er aftalt med faglæreren inden afrejse. Der laves på forhånd aftaler med hensyn til skriftlige afleveringer, der falder i perioden.

·         Du forventes efter bedste evne at deltage i undervisningen på vores partnerskole på lige fod med de lokale elever.

·         Du skal selv kunne planlægge rejsen og finansiere både rejsen og udgifterne forbundet med opholdet i udlandet.

·         Du kommer til at bo gratis hos en værtsfamilie i landet, men skal selv betale alle udgifter forbundet med lokaltransport, forsikring, nogle måltider, lommepenge, mm.

·         Husk at ansøge om en individuel elevudveksling i god tid (deadlines fremgår nedenfor) og vent under alle omstændigheder med at bestille selve rejsen, indtil du har fået en officiel godkendelse fra skolen.

For at komme i betragtning til et individuelt udvekslingsophold skal du indsende en motiveret ansøgning til Mette Madsen (se nedenfor) OG sende en mail til hende på asgmm@aarhusstatsgymnasium.dk. Deadlines herfor og en oversigt over de ansvarlige faglærere findes nedenfor.

Skole

Ansøgningsfrist

Svarfrist

Besked om indkvartering

Rejseperiode

Klassetrin

Max elevantal

Fagansvarlig

Lycée Louis Lapicque Metz, Épinal

Løbende - - -

2g og 3g

-

Marianne Fredslund

IES El Escorial/Juan de Herrera (Madrid)

Juan de Garay (Valencia)

Løbende 14.10 - -

2g og 3g

4

Frederik Jørgensen

Bernstorff-Gymnasium &

Siegfried-Lenz-Schule

15.10

01.01

Løbende efter 01.11

Januar,februar marts (med undtagelse
af uge 4)

1g og 2g

8

Marianne Høgsgaard

Du skal anvende denne formular til din ansøgning

Bliver din ansøgning godkendt, skal du underskrive og aflevere aftalen om individuel elevudveksling pdf. Word