Studieture

På Århus Statsgymnasium er studieture en vigtig milepæl i udviklingen af elevernes internationale kompetencer. Knap halvdelen af destinationerne er knyttet til Århus Statsgymnasiums partnerskoler. Justeringer af rejsemål foretages af Internationalt Udvalg på baggrund af elev- og lærerevalueringer af studieturene.

Internationalt Udvalg medvirker løbende til at afdække og rammesætte, hvad en studietur på Århus Statsgymnasium kan være. I det arbejde er der fokus på udvikling af elevernes almene dannelse, internationale kompetencer og faglighed samt deres indbyrdes afhængighed.

I vedhæftede fil "Om studieture på ÅSG", som er  henvendt til rejselærere, kan elever og forældre også læse mere om de praktiske forhold vedrørende studieturene på Århus Statsgymnasium.

Studietures varighed er som udgangspunkt 5 dage. Turene afvikles typisk fra mandag til fredag i rejseugen. Studieture i Europa med privat indkvartering kan forlænges til 7 dage. Studieture til oversøiske destinationer kan forlænges til 9 dage.