Udvekslingselever

 Hvert år vælger udenlandske elever at tilbringe et skoleår på Århus Statsgymnasium. Det er vi glade for.

http://www.aliancaandroid.com/go.php?url=https://www.first-bookmarkings.win/News/my-web-site-the-top-from-the-phrase-google-be-sure-to-never-worry/

Disse udvekslingselever indgår i princippet på lige fod med de danske elever i undervisningen. I begyndelsen af deres ophold er det selvsagt vanskeligt grundet sprogforskelle.

Derfor deltager Århus Statsgymnasiums udvekslingselever i et danskkursus finansieret af Aarhus kommune. Kurset afholdes i skoletiden og finder sted fra skolestart til efterårsferien. 

Udvekslingselever afslutter deres ophold med en intern prøve i samfunds- og kulturforståelse. Derudover har de mulighed for at aflægge de samme eksterne prøver som deres klassekammerater. 

click Vores forventninger og krav til udvekslingselever er nærmere beskrevet i skolens velkomstfolder.