Almen studieforberedelse

I daglig tale kaldet AT. AT fokuserer på det tværfaglige arbejde mellem fagene. Det er ikke et selvstændigt fag men en række af projekter, som er en del af dit skema gennem hele din gymnasietid.

I AT brydes de faste skillelinjer mellem fagene ned, og forskellige fag får lov til at arbejde sammen om en problemstilling. På den måde har man mulighed for at bruge de mest relevante metoder fra to forskellige fag og få dem til at løse en problemformulering sammen.

Et eksempel på et AT-projekt kunne være en undersøgelse af danske politikeres selvpromovering i medierne. Her kan man bruge samfundsfag til at analysere det danske, politiske landskab og dets udfordringer. Dansk kan bruges i en retorisk analyse og diskussion af politikernes sprogbrug og fremtræden. På den måde opnår man flere perspektiver og vinkler på en enkelt problemstilling ved både at inddrage dansk og samfundsfag.  

AT-projekter giver anderledes og interessante opgaver med en høj grad af refleksion. Og det giver eleverne en mulighed for at sætte fagene i relation til hinanden og forholde sig til deres metoder. Den øgede metodebevidsthed giver eleverne et stærkt fundament for deres daglige arbejde med fagene. Det tværfaglige arbejde trækker tråde til verdenen uden for skolen, hvor samarbejdet på tværs af fag er helt centralt og essentielt. 

I AT brydes de faste skillelinjer mellem fagene ned, og forskellige fag får lov til at arbejde sammen om en problemstilling