Fag og lærere

Kerneydelsen på ÅSG er undervisning, og undervisningen varetages kvalificeret af de ca. 90 lærere, der tilsammen repræsenterer de mere end 30 fag, der findes på gymnasiet.
Blandt lærerne er der nogenlunde lige mange af hvert køn, og der er spredning i alder - de yngste er i 20'erne, og de ældste er i 60'erne. Sammen holder de skolens høje faglighed intakt, og de er hjørnestenen i den mangfoldighed og gode forhold mellem lærere og elever, som er noget af det særlige ved ÅSG.

Fagene i gymnasiet er styret af en bekendtgørelse, og de enkelte fag har tilknyttet en læreplan og en tilhørende vejledning, som primært er rettet til lærerne. De kan findes på undervisningsministeriets hjemmeside: klik her. Desuden kan man læse rigtig meget om fagene på EMU, som er en læringsportal med rigtig mange gode links knyttet til det enkelte fag: klik her.

Her på hjemmesiden kan du ved at søge på det enkelte fag i Håndbogen læse mere om faget og dets lærere.

Stemningen på skolen og mellem lærerne og eleverne er helt særlig for ÅSG