Grundforløbet og studieretningsforløbet

De første tre måneder på gymnasiet er et grundforløb, som ser nogenlunde ens ud for alle. Når du søger om optagelse på ÅSG, skal du angive hvilket fremmedsprog og kunstnerisk fag, du gerne vil have, dit valg af studieretning tager du først i afslutningen af grundforløbet.

Grundforløbet er en introduktion til gymnasiet, de forskellige fag og deres metoder. Forløbet skaber et stærkt fundament for læring gennem resten af din gymnasietid. Det er til dels for at give eleverne en klar ide om gymnasiets fag og arbejdsmetoder, dels for at have et fælles udgangspunkt i klassen at bygge videre på. I grundforløbet er eleverne inddelt i studiegrupper bestående af seks elever. Til hver studiegruppe er der tilknyttet en kontaktlærer, som i grundforløbet løbende afholder samtaler med eleverne for at sikre at eleverne trives fagligt og socialt og for at hjælpe dem med at blive afklarede med hensyn til valget af studieretningen. Undervisningen foregår på hold, som typisk udgøres af fem studiegrupper.

I grundforløbet vil du møde nye fag: AP og NV. AP står for Almen sProgforståelse. Faget giver dig en indføring i sprog, kultur og grammatik på dansk og latin. NV står for NaturVidenskabeligt grundforløb. Faget fokuserer på rapportskrivning, eksperimenter og it. NV og AP afslutter du med grundforløbet..

Studieretningsforløbet starter i november og varer resten af din gymnasietid. Du er nu tilknyttet den samme klasse, som har den samme studieretning som dig. Her har du for alvor mulighed for at fordybe dig i dine studieretningsfag, som vil være dem, der fylder mest i dit skema.

Grundforløbet er en introduktion til gymnasiet, de forskellige fag og deres metoder