Innovation på ÅSG

Når talen falder på innovation, kan man næsten være sikker på, at spørgsmålet om, hvad begrebet indeholder, vil blive bragt på banen. Hvilket ofte fører til, at begrebet søges defineret. En anerkendt definition er, at innovation er processen fra idé til værdiskabelse.

Definitionen er ganske udmærket. Men den tydeliggør også vanskelighederne ved at definere innovation. For hvad forstår vi ved værdi? Er det økonomisk værdi, dannelse eller faglig indsigt? 

Disse tre værdibegreber dækker over tre innovationsforståelser: Den teknokapitalistiske (økonomi), den frigørende (dannelse) eller den faglige. Og for at komplicere feltet yderligere: Kan man tilføje den innovative didaktik - altså måden, hvorpå man underviser? Og man kan spørge, om man altid skal undervise innovativt, for at eleverne lærer at være innovative? Eller kan man en del af tiden lade eleverne beskrive andres innovationer, så de kan forholde sig analytisk til disse?

På Århus Statsgymnasium stifter alle elever bekendtskab med innovation som en obligatorisk del af Almen Studieforberedelse (AT). Og eleverne har mulighed for at vælge mellem en standard eller en innovativ eksamensopgave som afslutning på AT-forløbet.

På Århus Statsgymnasium bringes alle tre innovationsforståelser i spil, men vi fokuserer mest på den frigørende og den faglige innovationsforståelse.  Den innovative didaktik kan du møde i alle skolens fag.