Ture og ekskursioner

På ÅSG inddrager vi fagligheden i virkeligheden ved at tage på ture ud af huset.

I den daglige undervisning indgår halv- og heldags ekskursioner til aktuelle og fagrelevante områder og arrangementer. At besøge en avisredaktion med dansk, møde en naturvejleder med biologi eller tage på Aros med billedkunst er eksempler på ekskursioner, som giver undervisningen dynamik og aktualitet.

Vi tager også længere væk: på studieture ud i verden. Alle klasser tager på en større studietur i 2g og ofte en mindre i 3g. Studieturene rummer både en faglig, kulturel og social dimension.
En faglig dimension, fordi vi tilrettelægger studieturen som et AT-forløb. Det betyder, at hver klasse tager af sted med to fag og to lærere, som repræsenterer fagene. I løbet af de fleste ture skal eleverne lave en problemformulering, som skal ende ud i en opgave med afsæt i turen.
En kulturel dimension, fordi elevernes møde med et fremmed land og en anden kultur giver perspektiv og indblik i en anden måde at være i verden på.
Og en social dimension, fordi det skaber fællesskab at være af sted sammen og opleve hinanden i et andet rum end skolens.  

Det er med det brede, faglige fundament, eleverne bliver sluppet ud i omverdenen, og det er i mødet med virkeligheden, at de opnår perspektiv og refleksion over deres faglighed og egen rolle i samfundet.

Det er i mødet med virkeligheden, du opnår perspektiv og refleksion over din egen rolle i samfundet