Engagement

Til månedsmødet rejser elevrådsformanden sig op og fortæller om den kommende elevrådstur, der klappes og råbes i salen. Derefter annonceres det, hvor mange penge årets OD projekt har tjent ind: det er mange. Flere klapsalver og snakken i krogene. Så fremvises produktioner skabt i frivillig billedkunst. Stærke farver og mystiske former. Ved mødets afslutning deles den nyeste udgave af skolebladet Funktion ud - både elever og lærere læser med.

At være en del af ÅSG er at engagere sig. Vi mener, at engagement er helt centralt for læringsprocessen og en vigtig del af oplevelsen af at gå på gymnasiet - at være en del af et fællesskab.
Som skole skal vi gå forrest og engagere os i vores elever. Det gør vi bl.a. ved at udbyde en inspirerende og motiverende undervisning og ved at give eleverne muligheden for - og opmuntre dem til - at deltage i skolens mange frivillige projekter og aktiviteter.

På den måde skaber vi fundamentet for, at eleverne vil engagere sig i hinanden, de frivillige aktiviteter og ikke mindst det faglige arbejde på skolen. Vi tror på, at vi ved at give eleverne mulighed for at engagere sig både i og uden for undervisningen, giver eleverne en stærkere tilknytning til skolen og til hinanden. Denne stærke tilknytning er helt essentiel for den gode læring og det høje faglige niveau.