Faglighed

Faglighed er en kerneværdi på gymnasiet og selvfølgelig også på ÅSG. Faglighed er vigtig, fordi den siger noget om elevens opbygning af kompetencer. Høj faglighed er altså et vigtigt resultat af den læringsproces, man gennemgår på gymnasiet.

På ÅSG mener vi, at høj faglighed og dannelse går hånd i hånd. Med det skal forstås, at den almene dannelse, som eleven opbygger på gymnasiet, både i og uden for undervisningen, er uadskillelig fra fagligheden.

Fagligheden opbygges og udvikles altså i undervisningen, men også uden for undervisningen styrkes den. Vi mener derfor, det er helt centralt at inddrage elevernes oplevelser og perspektiver fra det omgivende samfund i den læring, der foregår inden for gymnasiets vægge.

På ÅSG ser vi altså fagligheden som et produkt af en læringsproces, der aldrig stopper, og som noget eleverne har med sig livet igennem.

På ÅSG mener vi, at høj faglighed og dannelse går hånd i hånd