Handlekraft

På ÅSG vil vi gerne skabe handlekraftige elever. At lære at handle på sine ideer og intentioner er en vigtig del af ethvert lærings- og uddannelsesforløb.

Handlekraft er vigtigt for eleverne i så forskellige situationer, som når det handler om at få afleveret en skriftlig opgave til tiden, til når man får taget skridtet videre fra løs snak på elevrådsmødet og rent faktisk får stablet et arrangement på benene og dermed realiserer et initiativ

På ÅSG skal vi lære eleverne at lukke hullet mellem ord og handling. At udvikle sin personlige handlekraft kræver selvindsigt, vilje og ambitioner – kompetencer som alle udvikles på gymnasiet.

På skolen kan vi være med til at udvikle og opmuntre eleverne til handling. Vi kan vise dem, hvor meget det kan give dem at handle på deres intentioner og samtidig også hvilke konsekvenser, det kan få, hvis man ikke gør det.

På ÅSG vil vi gerne være med til at gribe elevernes gode ideer og give dem muligheden for at handle på dem.

På ÅSG vil vi gerne være med til at gribe elevernes gode ideer og give dem muligheden for at handle på dem