Kreativitet

På gangene udstilles værker skabt i billedkunst, i samfundsfagstimen spiller eleverne selv rollerne som politikere, i festudvalget brainstormes der over ideer til skolens næste temafest, i fysik tager eleverne opfinderhatten på...

På ÅSG stræber vi efter at inddrage kreativitet i alle fag. Vi vil gerne vise, at man kan bruge kreativ tænkning og indstilling på vidt forskellige måder. Den kreative tilgang er selvfølgelig oplagt tilstede i de kunstneriske fag billedkunst, musik, drama og mediefag. Men vi mener også, at kreativitet sagtens kan bruges og udvikles i så forskellige fag som tysk, biologi, historie eller samfundsfag. Kreativitet kan altså både være en kunstnerisk og eksperimenterende udfoldelse, men det kan lige såvel være en nytænkende måde at løse en opgave på i fysik, eller en interessant og anderledes powerpoint præsentation i samfundsfag.

Det er gennem den kreative tankegang, at eleverne lærer at tænke i nye baner og skabe alternative ideer og projekter. Gennem en kreativ tilgang til læring stimuleres eleverne til at tænke selvstændigt, og deres nysgerrighed vækkes. Derfor ser vi på ÅSG kreativitet som en bærende komponent i elevernes både menneskelige og faglige udvikling.