Mangfoldighed

Mangfoldighed er både en værdi og en oplevelse, der forandrer og gør klogere. På ÅSG vil vi gerne skabe en så rummelig og bred skole som muligt, og dette gøres bedst i et mangfoldigt miljø. Mangfoldighed i elevflokken, i undervisningen og i vores syn på verden skaber perspektiv og giver nye vinkler på, hvad faglighed kan være. At lære i et mangfoldigt miljø giver muligheder. Muligheder for, hvad man kan skabe og tænke - og muligheder for at lære af hinanden.

For at give eleverne oplevelsen af, hvor givende et mangfoldigt miljø kan være, lægger vi på skolen vægt på rummelighed. Med dette mener vi en åbenhed over for, hvordan man kan se ud, hvordan man kan tænke, og hvor mange forskellige intelligenser, man kan have og udvikle.

Vi tror på, at en skole med åbenhed over for forskellighed skaber et mangfoldigt miljø, hvor vi kan lære af hinanden og udvikle vores kompetencer.

Mangfoldighed er både en værdi og en oplevelse, der forandrer og gør klogere