Nysgerrighed

Nysgerrighed er måske det vigtigste grundlag for læring. Uden nysgerrigheden ville vi aldrig lære noget nyt, aldrig udvikle os. Derfor ser vi det på ÅSG som vores vigtigste opgave at stimulere elevernes nysgerrighedssans.

Hvis det er nysgerrigheden, der driver arbejdet, er der ikke grænser for, hvad man kan lære. Derfor bestræber vi os på at skabe undervisning, som prikker til elevernes nysgerrighed. Det gør vi ved at skabe en kobling mellem det faglige stof og den ”virkelige" verden, eleverne befinder sig i.

Vi tager aktuelle emner op i undervisningen, tager på ture ud af huset og sætter eleverne i gang med at reflektere selvstændigt over de faglige problemstillinger. Så vidt det er muligt, inddrager vi eleverne i beslutninger om, hvad der skal undervises i.

På den måde vækkes elevernes engagement, deltagelse og stillingtagen. Og deres nysgerrighed vil fortsat være vakt.