Refleksion

Refleksion er en vigtig evne at oparbejde og udvikle som elev på gymnasiet. At forholde sig refleksivt til et problem eller en teori er vigtigt både for elevernes forhold og stillingtagen til omverdenen, og det er samtidig en central evne, de får med sig i deres videre uddannelsesforløb.

Refleksion er overvejelse og abstrakt tænkning. At forholde sig refleksivt til en problemstilling vil sige, at man prøver at holde problemstillingen ud i strakt arm. At se på den, overveje den, vende den om og belyse den fra flere forskellige vinkler.

Noget, der adskiller gymnasiet fra folkeskolen, er den høje grad af refleksion, som eleverne lærer at bruge i deres faglige arbejde. Refleksionen er både udadrettet - mod samfundet og historien og mod nye teorier og anderledes ideer - og den er samtidig også rettet indad: mod eleven selv, dennes rolle i samfundet og verdenen.

Refleksion i undervisningen kan give eleverne nye perspektiver på dem selv og den måde, de lever deres liv på.

At forholde sig refleksivt til en problemstilling vil sige, at man prøver at holde problemstillingen ud i strakt arm