Udsyn

Den nye finanslov debatteres i samfundsfag, i spansktimen forberedes den kommende studietur, de frivillige i OD diskuterer årets næste nødhjælpsprojekt, i danskafleveringen bedes eleverne forholde sig kritisk til den offentlige retorik og diskurs omkring flygtningespørgsmålet...

På ÅSG fokuserer vi naturligvis på de læringsprocesser, som foregår inden for gymnasiets vægge. Men det betyder ikke, at vi ikke samtidig også er bevidste om al det læringspotentiale, der findes ude på den anden side. På ÅSG vægter vi udsynet og åbenheden mod den verden, som omgiver os. Vi mener, at det er helt centralt for den gode læring at give eleverne mulighed for at skue langt, give dem en bred horisont. På den måde lærer de at forholde sig kritisk til deres omverden og sætte det, de lærer inden for skolens rammer, ind i et bredere perspektiv.

På ÅSG indkorporerer vi udsynet i undervisningen. På hverdagsniveau sker dette for eksempel ved at inddrage aktuelle avisartikler i danskundervisningen eller tage problemstillinger fra den offentlige debat op i engelsk. Ofte tager vi også på ture ud af huset, til forskellige begivenheder og arrangementer, eller vi inviterer selv aktuelle stemmer indenfor.

Studieturene er en oplagt mulighed for at møde omverdenen og lære noget om en fremmede kulturer. Oplevelser som disse er vigtige for at styrke elevernes omverdensbevidsthed og deres almene dannelse.

På ÅSG vægter vi udsynet og åbenheden mod den verden, som omgiver os