Bioteknologi (A) Matematik (A) Fysik (B)

Er du interesseret i celler og deres kemiske egenskaber? Vil du gerne vide mere om gensplejsning, eller hvordan bioteknologien kan være med til at løse problemer som hungersnød og globale epidemier? Teknologier, som for få år siden var science fiction, har allerede nu en stor indflydelse på vores hverdag.

Brænder du for at være med til at forme fremtiden inden for sundhedssektoren og medicinalindustrien, eller drømmer du om at blive læge, sygeplejerske eller laborant, så er denne studieretning lige noget for dig!

Du får bioteknologi og matematik på A-niveau. Det betyder, at du har fagene i alle 3 år. Fysik er et B-niveau fag, som du skal have i 2 år. Fællesfagene (fx religion, samfundsfag og engelsk) er med til at tone studieretningen. I religion ser du på de etiske overvejelser i forbindelse med fx kloning og forsøgsdyr, og i samfundsfag undersøges teknologiens betydning for den danske velfærdsstat. 

Matematik (A): I matematik arbejder vi med hovedområderne geometri, statistik og ligninger og funktioner. Du vil komme til at løse matematiske problemstillinger, anvende matematik i forbindelse med andre fag, gennemgå beviser og bruge matematikprogrammer.

Bioteknologi (A): I bioteknologi lærer du, hvordan man kan bruge naturens egne redskaber på nye og innovative måder. Du arbejder fx med at gensplejse mikroorganismer, fremstille lægemidler og producere bioethanol ud fra enzymer i laboratoriet.

Fysik (B): I fysik arbejder du med teorier og forsøg for at forstå og kunne forklare fænomener i naturen og den teknologi, der omgiver os. Det kan eksempelvis være jordskælv, solfangere, hjertestartere og radioaktivitet.

Eksempler på aktiviteter og tværfaglige emner:

     Gensplejsning - vi laver selvlysende bakterier

     Besøg på Aarhus Universitet og virksomheder inden for medicinal- og fødevareindustrien.

     Udvikling af din egen medicin i det virtuelle laboratorium, så du kan redde ebola-musen

     Isolering af dit eget DNA

     Kunstig befrugtning af en ko - besøg på Foulums forsøgsstation

Videregående uddannelser
Ved at klikke her kan du se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til. Bemærk at 2. fremmedsprog ikke er valgt på siden.

Valgfag
I løbet af studieretningsforløbet vil der for alle elever være et valgfag i 2g. For elever, der har valgt et fortsættersprog, vil der være endnu et valgfag i 3g. Elever, der har valgt en ikke naturvidenskabelig studieretning, skal i 3g også opgradere et af de naturvidenskabelige fag fra C til B-niveau.

Som valgfag i 2g udbydes følgende fag:
Fysik B, Samfundsfag B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik og lydproduktion C, Dramatik C, Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Psykologi C og Informatik C

Som valgfag i 3g forventer vi at udbyde følgende fag:
Samfundsfag A, Kemi A, Fysik A, Matematik A, Tysk fortsætter A, Fransk fortsætter A, Engelsk A, Idræt B, Dramatik B, Design og arkitektur B, Psykologi B, Filosofi B, Innovation C, Astronomi C og Latin C

Et valgfag på A-niveau kræver, at man har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har haft faget på C-niveau.