Engelsk (A) Fransk begynder/fortsætter (A) Samfundsfag (B)

Vil du gerne forstå verden omkring dig? Kan du lide at lære sprog? Er du nysgerrig og interesserer du dig for at rejse?
 
I en stadig mere globaliseret verden vokser behovet for dygtige sprogfolk med forståelse for kulturelle forhold og samfundets opbygning. Med denne studieretningsprofil vil du være godt rustet til at rejse verden tynd og til at begå dig i et internationalt studie- og arbejdsmiljø både i Danmark og i udlandet.
 
På sprog-samf-studieretningen bliver du en del af en undervisning, som kobler sprog, kommunikation, samfund og kultur. Du får hele to studierejser med fokus på sprogindlæring, kulturelle oplevelser og personlig udvikling som europæisk samfundsborger.
 
Engelsk (A): Engelsk er hele verdens lingua franca og gode English skills er helt uundværlige, når du gerne vil begå dig i en global verden. I engelskundervisningen skal du læse, lytte, snakke og opleve en masse engelsk, så du bliver klogere på mennesker, kulturer, medier, historie og samfundsforhold i lande som fx. England, USA og Canada. Du bliver skarp og præcis til at kommunikere på engelsk - både mundtligt og skriftligt.
 
Fransk (A, fortsætter eller begynder): Fransk er et verdenssprog – og mange vil mene, at det er verdens smukkeste sprog. I franskfaget lærer du at kommunikere både mundtligt og skriftligt på fransk. Du opnår en viden om fransk historie og om kultur-og samfundsforhold i fransktalende områder. Litteratur, film, musik og kunst er centrale i sprog- og kulturtilegnelsen, og undervisningen benytter en bred vifte af sprogindlæringsmetoder.
 
Samfundsfag (B): I samfundsfag arbejder vi først med danske forhold omkring politik, økonomi og sociologi. Men du lærer også om andre landes samfundsforhold og samarbejdet i Europa. Du vil opleve sprogene som et nyttigt værktøj til at forstå landet og deres befolkning, når vi også læser tekster, foretager interviews eller ser videoer på engelsk eller fransk.

Eksempler på aktiviteter og tværfaglige emner:

●     Udveksling i 2.g. til Frankrig

●     Klimaudfordringen i Europa -  hvordan løser vi klimakrisen sammen?

●     Storbyliv og ungdomskultur i Danmark, Frankrig og USA - er verdens unge ens?

●     Er EU stadig en relevant organisation? Om Danmarks og Frankrigs rolle i EU

●     Hvordan kommer politikerne igennem med deres budskab? Om retorik og politisk kommunikation, hvor du fx skriver din egen tale

Videregående uddannelser
Ved at klikke her kan du se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til. Bemærk at 2. fremmedsprog ikke er valgt på siden.

Valgfag
I løbet af studieretningsforløbet vil der for alle elever være et valgfag i 2g. For elever, der har valgt et fortsættersprog, vil der være endnu et valgfag i 3g. Elever, der har valgt en ikke naturvidenskabelig studieretning, skal i 3g også opgradere et af de naturvidenskabelige fag fra C til B-niveau.

Som valgfag i 2g udbydes følgende fag:
Fysik B, Samfundsfag B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik og lydproduktion C, Dramatik C, Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Psykologi C og Informatik C

Som valgfag i 3g forventer vi at udbyde følgende fag:
Samfundsfag A, Kemi A, Fysik A, Matematik A, Tysk fortsætter A, Fransk fortsætter A, Engelsk A, Idræt B, Dramatik B, Design og arkitektur B, Psykologi B, Filosofi B, Innovation C, Astronomi C og Latin C

Et valgfag på A-niveau kræver, at man har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har haft faget på C-niveau.