Engelsk (A) Tysk (A) Samfundsfag (B)

Kan du lide sprog? Interesserer du dig for kultur, litteratur og medier? Er du engageret i tidens store (og små) samfundsspørgsmål? Har du lyst til at kommunikere med andre mennesker og blive klogere på dem, dig selv og verden? Og vil du gerne forstå de politiske udfordringer, der er i samarbejdet omkring klima, identitet og flygtningepolitik?
Så er den her studieretning et oplagt valg.

Engelsk og tysk: I sprogundervisningen bliver du klogere på mennesker, kultur, medier, historie og samfundsforhold i verdens mangfoldighed af engelsk- og tysksprogede lande, alt imens du bliver knivskarp til at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk og tysk - og til at bruge sprog i det hele taget. Emnerne varierer vidt fra Shakespeare som feminist og Brødrene Grimm som algoritme til Leonardo DiCaprios klimakamp og tysk wokeness.
Sprogene bliver din nøgle til bedre at kunne forstå verden - også i samfundsfagsundervisningen.

Samfundsfag: Her arbejder du med danske forhold omkring politik, økonomi og sociologi og så når du også i dybden med samarbejdet i Europa og heri forståelsen for andre landes samfundsforhold. Du lærer om de forskellige styreformer, deres oprindelse og hvilke ideologier, der hersker i verden. Sprogkendskabet fra engelsk og tysk vil være et nyttigt værktøj til at forstå landene og deres befolkninger, når vi også læser tekster, foretager interviews eller ser videoer på engelsk eller tysk.

Sidst - men ikke mindst - får du hands-on-oplevelser, når vi fx rejser ud sammen for at opleve kulturerne og bruge sprogene dér, hvor de findes.
Med denne studieretning i bagagen er du godt rustet til at rejse verden tynd og begå dig i et internationalt studie- og arbejdsmiljø i udlandet eller hjemme i Danmark.

 

 

Eksempler på aktiviteter og tværfaglige emner:

     Klimaudfordringen i Europa og USA -  hvordan løser vi klimakrisen sammen?

    Storbyliv og ungdomskultur i Danmark, England, Tyskland og USA - er de verdens unge ens?

    Er EU stadig en relevant organisation? Om Tysklands rolle i EU og Englands rolle uden for EU

    Hvordan kommer politikerne igennem med deres budskab? Om retorik og politisk kommunikation, hvor du fx skriver din egen tale

    2 rejser til destinationer som fx Hamborg, Berlin, Bruxelles, Wien, London, Edinburg eller andre steder, hvor der tales tysk og engelsk.

●   Samarbejde med partnerskoler i Tyskland

●   Shakespeare Café med oplæg og workshops på tværs af alle 3.g A-niveau engelskhold

Videregående uddannelser
Ved at klikke her kan du se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til.

Valgfag
I løbet af studieretningsforløbet vil der for alle elever være et valgfag i 2g. For elever, der har valgt et fortsættersprog, vil der være endnu et valgfag i 3g. Elever, der har valgt en ikke naturvidenskabelig studieretning, skal i 3g også opgradere et af de naturvidenskabelige fag fra C til B-niveau.

Som valgfag i 2g udbydes følgende fag:
Fysik B, Samfundsfag B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik og lydproduktion C, Dramatik C, Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Psykologi C og Informatik C

Som valgfag i 3g forventer vi at udbyde følgende fag:
Samfundsfag A, Kemi A, Fysik A, Matematik A, Tysk fortsætter A, Fransk fortsætter A, Engelsk A, Idræt B, Dramatik B, Design og arkitektur B, Psykologi B, Filosofi B, Innovation C, Astronomi C og Latin C

Et valgfag på A-niveau kræver, at man har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har haft faget på C-niveau.