Matematik (A) Fysik (A) Kemi (B)

Vil du gerne vide mere om stjernestøv? Synes du, det vil være fedt med en rumrejse? Vil du gerne være i stand til at beregne rejsetiden Månen tur retur? Er du nysgerrig på sorte huller, rumraketter eller vindenergi? Eller synes du bare, at Newton er cool?

Kan du svare ja til dette, og er du klar til at arbejde inden for det naturvidenskabelige område og fx være med til at løse fremtidens energiudfordringer ved hjælp af vindmøller, solceller, bølgeenergi, så er denne studieretning lige noget for dig!

Du får matematik og fysik på A-niveau, og du skal derfor have fagene i 3 år. Fællesfagene (fx religion, historie og idræt) er med til at tone studieretningen. I historie, religion og fysik arbejder du fx med, hvordan opdagelser inden for fysikken påvirker religions rolle i samfundet og historiens gang. I idræt er det vigtigt at kunne beregne retning og kraft for at lave det perfekte spark og kast.

Matematik (A): I matematik arbejder vi med hovedområderne geometri, statistik og ligninger og funktioner. Du vil komme til at løse matematiske problemstillinger, anvende matematik i forbindelse med andre fag, gennemgå beviser og bruge matematikprogrammer.

Fysik (A): I fysik arbejder du med teorier og forsøg for at forstå og kunne forklare fænomener i naturen og den teknologi, der omgiver os. Det kan fx være supernovaer, røntgenscannere, lysledere og nordlys. Hvert år fokuserer vi på et emne fra Fysik i det 21. århundrede - i år er emnet plasmafysik og fusionsenergi.

Kemi (B): I kemi er de kemiske reaktioner i fokus. Du arbejder med at beskrive og undersøge stoffers opbygning, egenskaber og betingelser for reaktionerne. Det kan fx være fremstilling af et duftstof, stjernekastere eller batterier samt analyse af farvestofindholdet i shots.

Eksempler på aktiviteter og tværfaglige emner:

     Fysik i Hollywood film - fx Gravity og satellitbaner

     Besøg på Stenomuseet

     Kulstof-14 datering på Moesgaard

     Projekt om Youth Mission to Mars

     Klimadebatten i USA med kemisk og retorisk fokus

Videregående uddannelser
Ved at klikke her kan du se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til. Bemærk at 2. fremmedsprog ikke er valgt på siden.

Valgfag
I løbet af studieretningsforløbet vil der for alle elever være et valgfag i 2g. For elever, der har valgt et fortsættersprog, vil der være endnu et valgfag i 3g. Elever, der har valgt en ikke naturvidenskabelig studieretning, skal i 3g også opgradere et af de naturvidenskabelige fag fra C til B-niveau.

Som valgfag i 2g udbydes følgende fag:
Fysik B, Samfundsfag B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik og lydproduktion C, Dramatik C, Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Psykologi C og Informatik C

Som valgfag i 3g forventer vi at udbyde følgende fag:
Samfundsfag A, Kemi A, Fysik A, Matematik A, Tysk fortsætter A, Fransk fortsætter A, Engelsk A, Idræt B, Dramatik B, Design og arkitektur B, Psykologi B, Filosofi B, Innovation C, Astronomi C og Latin C

Et valgfag på A-niveau kræver, at man har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har haft faget på C-niveau.