Matematik (A) Kemi (A) Fysik (B)

Kan du godt lide en god eksplosion? Holder du af at lave eksperimenter, og kunne du tænke dig at arbejde i et laboratorium? Vil du gerne vide noget om medicinfremstilling, fødevareteknologi og giftstoffer? Er det periodiske system din godnatlæsning, eller interesserer du dig bare for naturvidenskab?

Hvis du drømmer om at starte dit eget mikrobryggeri, blive læge, laborant eller måske kemikeren, som udvikler en kur mod kræft, så er denne studieretning lige noget for dig!

Du får matematik og kemi på A-niveau i denne studieretning, og du skal derfor have fagene i 3 år. Fysik får du på B-niveau og har derfor faget i 2 år. Fællesfagene (fx dansk, oldtidskundskab og engelsk) er med til at tone studieretningen. I dansk kan du fx arbejde med videnskabsformidling, og i oldtidskundskab kan du sammen med kemi undersøge farver på antikke græske vaser.

 

Matematik (A): I matematik arbejder vi med hovedområderne geometri, statistik og ligninger og funktioner. Du vil komme til at løse matematiske problemstillinger, anvende matematik i forbindelse med andre fag, gennemgå beviser og bruge matematikprogrammer.

Kemi (A): I kemi fokuserer vi på kemiske reaktioner. Vi beskriver og undersøger stoffers opbygning, egenskaber og betingelser for reaktionerne. Du kan fx komme til at fremstille og analysere lakrids eller lave undersøgelser af farver i naturen, så du lærer, hvorfor bladene er grønne om sommeren og gule og røde om efteråret.

Fysik (B): I fysik arbejder du med teorier og forsøg for at forstå og kunne forklare fænomener i naturen og den teknologi, der omgiver os. Det kan eksempelvis være jordskælv, solfangere, hjertestartere og radioaktivitet.

Eksempler på aktiviteter og tværfaglige emner

     Ølbrygning

     Produktion af lægemidler

     Molekylær gastronomi

     Besøg på analyselaboratoriet, hvor vi laver kemiske miljøundersøgelser

     Besøg på Elmuseet i Tange

Videregående uddannelser

Ved at klikke her kan du se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til. Bemærk at 2. fremmedsprog ikke er valgt på siden.

Valgfag

Valgfag
I løbet af studieretningsforløbet vil der for alle elever være et valgfag i 2g. For elever, der har valgt et fortsættersprog, vil der være endnu et valgfag i 3g. Elever, der har valgt en ikke naturvidenskabelig studieretning, skal i 3g også opgradere et af de naturvidenskabelige fag fra C til B-niveau.

Som valgfag i 2g udbydes følgende fag:
Fysik B, Samfundsfag B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik og lydproduktion C, Dramatik C, Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Psykologi C og Informatik C

Som valgfag i 3g forventer vi at udbyde følgende fag:
Samfundsfag A, Kemi A, Fysik A, Matematik A, Tysk fortsætter A, Fransk fortsætter A, Engelsk A, Idræt B, Dramatik B, Design og arkitektur B, Psykologi B, Filosofi B, Innovation C, Astronomi C og Latin C

Et valgfag på A-niveau kræver, at man har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har haft faget på C-niveau.