Musik (A) Matematik (A)

Er du til tal og tangenter? Er du til sinus og synthesizer? Tænker du både kreativt og konkret? Interesserer du dig for matematikken bag musikken? Er du programmør og performer?

Kan du svare ja til dette, og drømmer du om en fremtid på et musikkonservatorium eller som fx jazzmusiker, iværksætter eller lærer? Eller er musikken din hobby, og tænker du, at du skal bruge matematikken i din videregående uddannelse, så er denne studieretning lige dig!

I denne studieretning får du musik og matematik på A-niveau, og du har begge fag i 3 år. Fællesfagene (fx historie, engelsk og fysik) er med til at tone studieretningen. I fysik arbejder du med lydbølger, og i historie bruger vi fx musikken som kilder.

Musik (A): Du udvikler dig både som sanger og musiker, og du får en stor teoretisk viden om musik. Du skal lære om musikkens bestanddele, og du bliver i stand til at skrive egne arrangementer og lave egne lydproduktioner af den musik, du holder af. Du kommer til at spille koncerter og opleve koncerter med andre musikere, og undervejs bliver du undervist af elever fra Musikkonservatoriet.

Matematik (A): I matematik arbejder vi med hovedområderne geometri, statistik og ligninger og funktioner. Du vil komme til at løse matematiske problemstillinger, gennemgå beviser, bruge matematikprogrammer og anvende matematik i forbindelse med andre fag, fx kommer du til at arbejde med sammenhængen mellem musik og matematik.

Eksempler på aktiviteter og tværfaglige emner:

     Sangskrivningsdage

     Teaterkoncert, hvor eleverne selv skaber forestillingen

     Sammenspilsforløb på Musikkonservatoriet

     USA beskrevet gennem sangtekster og musik

     Det gyldne snit og Mozart

     Tolvtonemusik og matematik

Videregående uddannelser
Ved at klikke her kan du se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til. Bemærk at 2. fremmedsprog ikke er valgt på siden.

Valgfag
I løbet af studieretningsforløbet vil der for alle elever være et valgfag i 2g. For elever, der har valgt et fortsættersprog, vil der være endnu et valgfag i 3g. Elever, der har valgt en ikke naturvidenskabelig studieretning, skal i 3g også opgradere et af de naturvidenskabelige fag fra C til B-niveau.

Som valgfag i 2g udbydes følgende fag:
Fysik B, Samfundsfag B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik og lydproduktion C, Dramatik C, Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Psykologi C og Informatik C

Som valgfag i 3g forventer vi at udbyde følgende fag:
Samfundsfag A, Kemi A, Fysik A, Matematik A, Tysk fortsætter A, Fransk fortsætter A, Engelsk A, Idræt B, Dramatik B, Design og arkitektur B, Psykologi B, Filosofi B, Innovation C, Astronomi C og Latin C

Et valgfag på A-niveau kræver, at man har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har haft faget på C-niveau.