Obligatoriske fag og valgfag

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag på stx er:

Dansk (A-niveau)

Engelsk (B-niveau)

Fysik (C-niveau)

Historie (A-niveau)

Idræt (C-niveau)

Religion (C-niveau)

Samfundsfag (C-niveau)

Oldtidskundskab (C-niveau)

Matematik (B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau)

Fremmedsprog (i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog: Fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk fortsættersprog, spansk begyndersprog)

Ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, dramatik, design og arkitektur, mediefag eller musik

To af følgende naturvidenskabelige fag på mindst C-niveau: biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

 

Valgfag
I løbet af studieretningsforløbet vil der for alle elever være et valgfag i 2g. For elever, der har valgt et fortsættersprog eller en sproglig studieretning, vil der være endnu et valgfag i 3g. Elever, der har valgt en ikke naturvidenskabelig studieretning, skal i 3g også opgradere et af de naturvidenskabelige fag fra C til B-niveau.

Som valgfag i 2g forventer vi at udbyde følgende fag:
Fysik B, Samfundsfag B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik og lydproduktion C, Dramatik C, Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Psykologi C og Informatik C

For elever, der har et fortsættersprog eller et begyndersprog i en studieretning, forventer vi at udbyde følgende fag som valgfag i 3g:

Samfundsfag A, Kemi A, Fysik A, Matematik A, Tysk fortsætter A, Fransk fortsætter A, Engelsk A, Religion B, Idræt B, Dramatik B, Design og arkitektur B, Psykologi B, Filosofi B, Innovation C, Astronomi C, Filosofi C, Psykologi C og Latin C

Et valgfag på A-niveau kræver, at man har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har haft faget på C-niveau.