Samfundsfag (A) Engelsk (A)

Vil du gerne forstå Brexit, og hvorfor Donald Trump blev valgt som USA’s præsident?

Vil du gerne kunne gennemskue den retorik politikere bruger i en valgkamp? Hvordan kan du rådgive politikere, så de vinder et valg? Hvilke forskelle og ligheder er der på de engelsksprogede samfund og Danmark?

Brænder du for politik og internationale forhold, vil du gerne være klar til at arbejde i en global verden, eller drømmer du fx om at blive lærer, kommunikationsrådgiver, studere international business, så er denne studieretning lige dig!

Du får samfundsfag og engelsk på A-niveau, og du skal derfor have fagene i 3 år. Fællesfagene (fx dansk, historie og matematik) er med til at tone studieretningen. I historie lærer du fx om USA’s historie og dens betydning på verdensplan, og i dansk bliver du god til at analysere taler retorisk.

Samfundsfag (A): I samfundsfag undersøger vi samfundet omkring os. Her kommer du til at arbejde med alt fra menneskets udfordringer i samfundet til den nuværende politiske situation og aktuelle globale problemer. I faget kommer du typisk til at beskæftige dig med områder som social ulighed, Danmarks økonomiske udfordringer, krige, konflikter og den globale opvarmning.

Engelsk (A): I engelsk arbejder du både mundtligt og skriftligt, så du bliver god til at kommunikere og begå dig globalt. Du lærer også om kultur, historie og samfundsfag i engelsksprogede lande, så du bliver klogere på fx. den amerikanske drøm, hvorfor der er dødsstraf i nogle af de amerikanske stater, hvorfor Shakespeare stadig er aktuel i dag, og hvilken global betydning det Britiske Imperium havde.

Eksempler på aktiviteter og tværfaglige emner:

     American Election Night arrangement

     Workshops om det amerikanske valg i samarbejde med andre Aarhus gymnasier

     Social ulighed i forskellige lande

     Dødsstraf i USA

     Retorik og politisk kommunikation, hvor du skriver din egen tale

     Shakespeare Café med oplæg og workshops på tværs af alle 3.g A-niveau engelskhold

     Fællestime med Clement Kjersgaard som optakt til det amerikanske valg

Videregående uddannelser
Ved at klikke her kan du se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til. Bemærk at 2. fremmedsprog ikke er valgt på siden.

Valgfag
I løbet af studieretningsforløbet vil der for alle elever være et valgfag i 2g. For elever, der har valgt et fortsættersprog, vil der være endnu et valgfag i 3g. Elever, der har valgt en ikke naturvidenskabelig studieretning, skal i 3g også opgradere et af de naturvidenskabelige fag fra C til B-niveau.

Som valgfag i 2g udbydes følgende fag:
Fysik B, Samfundsfag B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik og lydproduktion C, Dramatik C, Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Psykologi C og Informatik C

Som valgfag i 3g forventer vi at udbyde følgende fag:
Samfundsfag A, Kemi A, Fysik A, Matematik A, Tysk fortsætter A, Fransk fortsætter A, Engelsk A, Idræt B, Dramatik B, Design og arkitektur B, Psykologi B, Filosofi B, Innovation C, Astronomi C og Latin C

Et valgfag på A-niveau kræver, at man har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har haft faget på C-niveau.