Samfundsfag (A) Matematik (A)

Vil du gerne forstå, hvorfor Trump vandt præsidentvalget i USA, når Hillary Clinton fik flest stemmer? Undrer du dig over, hvorfor meningsmålinger ikke altid rammer plet? Er du nysgerrig på, hvordan matematik kan bruges til at forstå statistik og mønstre i samfundet?

Brænder du for at arbejde i Udenrigsministeriet, vil du gerne være med til at løse social ulighed lokalt og globalt, har du en spindoktor i maven, drømmer du om at studere International Business, eller vil du bare gerne være politiker, så er denne studieretning lige noget for dig!

I denne studieretning har du samfundsfag og matematik på A-niveau, og du skal derfor have fagene i 3 år. Fællesfagene (fx engelsk, historie og religion) er med til at tone studieretningen. I historie lærer du fx om USAs historie, og i engelsk bliver du god til at analysere taler retorisk, så du undgår at blive manipuleret med.

Samfundsfag (A): I samfundsfag undersøger vi samfundet omkring os. Her kommer du til at arbejde med alt fra menneskets udfordringer i samfundet til den nuværende politiske situation og aktuelle globale problemer. I faget kommer du typisk til at beskæftige dig med områder som social ulighed, Danmarks økonomiske udfordringer, krige, konflikter og den globale opvarmning.

Matematik (A): I matematik arbejder vi med hovedområderne geometri, statistik og ligninger og funktioner. Du vil komme til at løse matematiske problemstillinger, anvende matematik i forbindelse med andre fag, gennemgå beviser og bruge matematikprogrammer.

Eksempler på aktiviteter og tværfaglige emner:

     Folketingsvalg: Ideologi, mandatfordeling, vælgervandring og politisk rådgivning

     Økonomi: Er Danmark på vej ud af krisen?

     Ulighed i Danmark og USA

     Poverty Walk: På vandring med hjemløse i Aarhus

     Besøg i Folketinget

     Workshops om det amerikanske valg med andre Aarhus gymnasier

     Fællestime med Clement Kjersgaard som optakt til det amerikanske valg

Videregående uddannelser
Ved at klikke her kan du se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til. Bemærk at 2. fremmedsprog ikke er valgt på siden.

Valgfag
I løbet af studieretningsforløbet vil der for alle elever være et valgfag i 2g. For elever, der har valgt et fortsættersprog, vil der være endnu et valgfag i 3g. Elever, der har valgt en ikke naturvidenskabelig studieretning, skal i 3g også opgradere et af de naturvidenskabelige fag fra C til B-niveau.

Som valgfag i 2g udbydes følgende fag:
Fysik B, Samfundsfag B, Billedkunst B, Mediefag B, Musik og lydproduktion C, Dramatik C, Design og arkitektur C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Psykologi C og Informatik C

Som valgfag i 3g forventer vi at udbyde følgende fag:
Samfundsfag A, Kemi A, Fysik A, Matematik A, Tysk fortsætter A, Fransk fortsætter A, Engelsk A, Idræt B, Dramatik B, Design og arkitektur B, Psykologi B, Filosofi B, Innovation C, Astronomi C og Latin C

Et valgfag på A-niveau kræver, at man har haft faget på B-niveau, og et valgfag på B-niveau kræver, at man har haft faget på C-niveau.