Evaluering af grundforløbet fra 8. december

Rektor Dorte Fristrup tager sin årlige evalueringsrunde blandt 1.g-klasserne. Via et spørgeskema evaluerer eleverne det første halve år på ÅSG.

Tilbage