Paneldebat med unge byrådskandidater

KV21-arrangementet den 11. november er med et panel på ni unge/yngre byrådskandidater fra hele den århusianske politiske palette (se det vedhæftede) og afvikles i 2. lektion for potentielle førstegangsvælgere (dvs 2. og 3. g'ere). 

Det er CV og elevrådets valgudvalg, der står for at planlægge og afvikle - og Asger Kjær Sørensen fra 2.t og Viola Westh fra 3.a er ordstyrere (med CV som backup)

Forinden vil 'ÅSG Pådcast' interviewe en række af deltagerne, som i spisepausen efter paneldebatten ydermere vil bemande stande i kantinen for at svare på spørgsmål og debattere med interesserede på tomandshånd (herunder 1'g'ere).

Spørgsmål fra salen kan stilles enten direkte via mikrofon eller via en online-anordning, som ordstyrerne vil læse op fra (Menti.com)

Vi håber på et engageret panel, en aktivistisk sal og deraf en spændende debat.

 

MVH Claus og Elevrådet

 

NB: der er kommet et par ændringer i deltagerne, som er:

- Anders Winnerskjold (S)

- Sejr Schou (NB)

- Sebastian Kaimson (C)

- Katrine Skov-Hansen (Å)

- Mattias Agger (RV)

- Mathilde Bressum (V)

- Jakob Søgaard (DF)

- Kathrine Carn (SF)

- Laura Bryhl (Ø)

Tilbage