Besøg på Skejby Universitetshospital

2w, 2x og 2z var på besøg på Skejby Universitetshospital (AUH) til Gymnasiernes Dag, hvor de tre klasser var igennem et særligt tilrettelagt program med fokus på de mellemlange, sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Det var en god dag, hvor der blev prøvet meget, og en del blev klogere på deres fremtidige studieretningsvalg.

Tilbage