3k-ME indtog Filmbyens Studie 2

Mediefag A-eleverne fra 3k var i november i Filmbyen og nørde filmfotografi sammen med gode folk fra Århus Filmværksted.
Workshoppens nørdeemne havde eleverne selv valgt, og læringskurven var stejl.
Se mere på #aasgfilm.

Tilbage
Filmbyens Studie 2