ÅSG med i innovativt projekt om cyber- og informatiksikkerhed

Århus Statsgymnasium er tovholder for projektet "Integreret forløb om cyber- og informationssikkerhed" under Region Midtjyllands uddannelsespulje.

Projektets formål er at udvikle et integreret forløb om cyber- og informationssikkerhed til digital dannelse og informatik, samt tilføje forløbet en erhvervsnær kontekst, som efterspørges af underviserne.

Udover udvikling og tilpasning af undervisningsforløbet, det nuværende undervisningsmateriale er udviklet af ITU, DTU, CBS og AAU, ønsker projektet at kompetenceudvikle underviserne bl.a. via kurser for informatiklærere, så de er komfortable i at anvende materialet, og afslutningsvis vil vi engagere erhvervslivet, så vi kan lægge den lokale virksomhedsnære vinkel ned over tematikkerne. De påtænkte lokale forankrede virksomheder inkluderer: Grundfos, Systematic, Bestseller, Vestas, Norlys, Bankdata, Trifork og Salling Group.

Projektet er et samarbejde med følgende partnere: Learnmark Horsens, Tradium, Aalborg Universitet, Aarhus Gymnasium, Happy42 samt Praxis Forlag.
Du kan læse mere om projektet her

Et spændende projekt, som ÅSG ser frem til at påbegynde. Hvor målet er at forbedre undervisningen i cybersikkerhed på en innovativ og engagerende måde. Initiativet vil også forsøge at styrke undervisernes kompetencer samt skabe en tættere forbindelse til erhvervslivet for at sikre en relevant og praksisnær tilgang til emnet. 
--
Mille Bune Rosenkilde | Lektor

Tilbage