Studievalg Østjylland - mailservice for 1. g´erne

Til 1. G’erne
Studievalg Østjylland og Videregående Uddannelse

I forbindelse med valgfagsorientering til november på ÅSG, bliver du præsenteret for Studievalg Østjylland, der vejleder om videregående uddannelser.

Du får også en kort orientering om, hvad dine suppleringsmuligheder er, når du er færdig med gymnasiet.

I løbet af august/september vil din vejleder fra skolen i øvrigt være dig behjælpelig med at tilmelde dig Studievalgs mailservice, så du i løbet af gymnasiet kan holde dig opdateret om alle de muligheder for hjælp du har.

Du kan allerede tilmelde dig mailservicen på www.studievalg.dk/book
og læse mere om Studievalg Østjylland på www.studievalg.dk/oestjylland

Tilbage