Evaluering af grundforløbet fra 8. december

Rektor Dorte Fristrup tager sin årlige evalueringsrunde blandt 1.g-klasserne. Via et spørgeskema evaluerer eleverne det første halve år på ÅSG.

Læs mere

Uddannelsessnuser 9. december

Onsdag eftermiddag får vi endnu en gang besøg af projekt ”Uddannelsessnuser”, hvor unge fra områdets folkeskoler via et samarbejde med UngiAarhus kan…

Læs mere

Temadag om EU 19. november

Torsdag den 19. november holder Samfundsfag A-niveau temadag om EU i kantinen. Til den afsluttende debat om retsforbeholdene kommer Margrete Auken…

Læs mere

SRP-skrivningen begynder den 7. december

- hvor skolens 3g'ere får udleveret deres opgaveformulering. God arbejdslyst til alle!

Læs mere

MelodiGrandPrix den 4. december

Fredag den 4. december konkurreres der på ÅSG om deltagelse i årets InterMGP på Marselisborg Gymnasium.

Den 4. december stiller skolens elever op i…

Læs mere

Månedsmøde den 2. december

Månedsmødet den 3. december står i grinets tegn. Vi får besøg af improgruppen Specialklassen. De giver bud på helt nye dimensioner i det gode…

Læs mere