Brug af computer ved skriftlig eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i langt de fleste skriftlige eksamener, at man som eksaminand medbringer en computer til at gennemføre eksamen. Som eksaminand er man selv ansvarlig for, at man besidder de grundlæggende almene digitale kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre eksamen. Det er ligeledes eksaminandens eget ansvar at vide, hvad der er tilladte og ikke-tilladte hjælpemidler til de enkelte prøver.

Bemærk især:
1. Man skal selv medbringe alle hjælpemidler. Man må gerne medbringe en printer, men aflevering skal foregå via opload af PDF-fil til LUDUS eller netprøver.dk. Man er selv ansvarlig for at udstyret virker, og at man kan betjene det. Check derfor udstyret inden prøven

2. Man skal medbringe fordelerstik til strøm og mindst 5 m ledning, idet man kun har ret til ét stik fra skolen. 

3. Man skal møde og stille op i god tid inden prøven. 

Generelle vilkår for brug af computer ved skriftlige prøver på Århus Statsgymnasium
Det er en forudsætning for at bruge computer ved de skriftlige prøver på ÅSG at man har læst og accepteret nedenstående bestemmelser, hvoraf nogle er fastsat af Undervisningsminsteriet, mens andre er skolens lokale regler.

Tilladt udstyr og programmer
Computer er en forudsætning for at deltage i de fleste skriftlige eksamener. Undtaget er delprøver uden hjælpemidler.

- Internettet må ikke benyttes. Undtaget er brug af internettet til at tilgå undervisningsmateriale, der ikke kan downloades og online ordbøger anvendt i undervisningen. Noter fra Google Drev, iCloud, OneDrive og andre cloudtjenester skal være downloadet og cloudløsninger som disse og dropbox skal være lukket ned under prøven.

- Trådløst tastatur og mus er tilladt, forudsat de ikke interfererer med andre computere

- Herudover er alle programmer tilladt, forudsat de ikke virker forstyrrende på omgivelserne, herunder elektroniske ordbøger og stave- og grammatikkontroller.

- I musik er alle programmer tilladte, blot må deres evt. automatiske analyse-, harmoniserings-, arrangements- eller kompositionsfaciliteter ikke anvendes under prøven.

- Musik, film og spil er tilladt i det omfang, de ikke af vagterne vurderes at genere omgivelserne. Internettet må ikke benyttes til dette.

Opstilling og nedtagning
- Du skal sidde klar til prøve 20 minutter før prøvestart.

- Der vil være adgang til minimum ét strømstik i højst 5 meters afstand fra hver enkelt plads. Man skal derfor selv medbringe en fordelerdåse med et tilstrækkeligt antal stik og en tilhørende forlængerledning på mindst 5 meter.

- Udstyret nedtages samme dag eller efter nærmere instruks som nævnt ovenfor. Nedtagning finder sted efter afslutningen af den pågældende dags prøver i det aktuelle lokale og ca. en time frem. Der kan forekomme ventetid, da prøverne ikke altid slutter samtidig.

- NB: Hverken computer, mobiltelefon, andet udstyr, bøger eller andre hjælpemidler kan tages med ud før alle prøver i det pågældende lokale er afsluttet.

Krav til besvarelsen - og til brugeren
Besvarelsen afleveres elektronisk – undtaget herfra kan være delprøver uden hjælpemidler.

Man skal som minimum have installeret to internet browsere på sin computer.

Skolen stiller strøm til rådighed, men kan ikke garantere mod afbrydelser under alle tænkelige forhold. Man bør derfor løbende gemme sit arbejde på harddisken og jævnligt lave ekstra sikkerhedskopier på et flytbart medie som f.eks en usb-stick.

Man er selv ansvarlig for at ens udstyr fungerer, for at man kan betjene det og at man har et produkt klar som man kan aflevere senest ved prøvens afslutning.

Man skal være tilstrækkeligt fortrolig med brugen af de programmer, man anvender. Som minimum skal man kunne:
- gemme et dokument med et selvvalgt navn og en selvvalgt placering.
- finde et tidligere gemt dokument og åbne det.
- skifte mellem at gemme på harddisk og evt. usb-stick eller lignende.
- lave et sidehoved med faste oplysninger som navn, fag, dato etc. som automatisk udskrives på hver side (hvis det anvendte program understøtter dette).
- indsætte automatiske sidenumre, gerne i sidehovedet.
- afbryde alle processer, der automatisk synkroniserer med internettet.

ExamCookie

På Århus Statsgymnasium stiller vi krav om, at eksaminander anvender ExamCookie under eksamen. ExamCookie er et simpelt program der monitorerer al computeraktivitet under prøver for at sikre at prøven foregår efter gældende regler. Du kan læse mere om ExamCookie her.

/MG & MJ