Evaluering

På ÅSG ønsker vi hele tiden at gøre undervisning og eleverne bedre, og vi ser undervisningsevalueringerne som en essentiel brik i det spil. For os er det vigtigt for den gode undervisning, at der på skolen eksisterer en tryg, professionel og faglig tilgang til evaluering..

Undervisningsevaluering skal tydeliggøre krav, finde rum for forbedring og i forlængelse af det skabe en ny læringskontrakt mellem lærer og elev. Her åbnes der op for, at eleven trygt reflekterer over medejerskab og medansvar, så det faglige arbejde i hverdagen styrkes. 

For at opnå en sund skolekultur, er det derfor vigtigt, at vi på ÅSG har en sund evalueringskultur.

 

I ludus finder du tre skabeloner til undervisningsevaluering.

De hedder:

  • Undervisningsevaluering - Universal - 2022

  • Undervisningsevaluering - Klassikeren - 2022

  • Undervisningsevaluering - Sprogfag - 2022

Det er disse ludusskabeloner – gerne med lærerens egne justeringer - som mindst en gang om året skal anvendes på alle hold, og som skal sendes til nærmeste leder.

Hvis man vil have inspiration til at evaluere yderligere, er der eksempler på evalueringer i medarbejdermappen “Evaluering” på drev. 

Til undervisningsevalueringer knytter vi fire succeskriterier:

1)      Indsamling af viden 

2)     Tydeliggørelse af krav 

3)     Efterbehandling af det indsamlede 

4)     Ny aftale med eleverne 

I dokumentet (Undervisningsevaluering på ÅSG - Råd & Vink) er en række råd og vink til arbejdet med disse elementer.