Foreningen Udsyn

Foreningens formål er at støtte unges muligheder for at deltage i studierejser i forbindelse med deres gymnasiale uddannelser samt at sikre elever på Århus Statsgymnasium en hel eller delvis tilbagebetaling, hvis de af ganske særlige grunde (egen sygdom eller dødsfald i nærmeste familie), må opgive at deltage i en studierejse eller ekskursioner med mindst 1 overnatning.

Foreningen skaffer midler gennem indbetaling til en obligatorisk rejseafbudssikring i forbindelse med studierejser, forskellige former for indtægtsgivende aktiviteter, afholdelse af arrangementer, fondsansøgninger, renteindtægter fra værdipapirer mm.

Medlemmer af Udsyn og øvrige elever fra Århus Statsgymnasium kan søge støtte fra foreningen. Der ydes hovedsagligt tilskud til deltagelse i studierejser uden for Europa. Ansøgninger godkendes af den siddende bestyrelse. Desuden kan der i særlige tilfælde og efter ansøgning fra rektor for Århus Statsgymnasium ydes tilskud til studierejser i Europa for økonomisk ubemidlede. 

Foreningens vedtægter kan ses her.

Skema til ansøgning om tilskud fra Udsyn (docx, pdf)