Lærerteam

Til hver klasse er knyttet en teamlærer. Klassens lærere med teamlæreren i spidsen har det overordnede formål at varetage planlægning, koordinering og evaluering af den enkelte klasses undervisningsforløb med henblik på at nå de kompetencemål, som undervisningsbekendtgørelsen og skolen sætter. 

Som en del heraf skal teamet løbende holde sig orienteret om, hvordan klassen fungerer både fagligt og socialt. Hvad der rører sig og hvordan arbejdsklimaet er.

Endelig skal teamet have opmærksomhed på den enkelte elev med hensyn til forsømmelser, fagligt niveau og trivsel, så der kan tilbydes hjælp, hvis det er påkrævet. (Manual til håndtering i Ludus: klik her (pdf). 

Lærerteamets opgaver, møder og ansvar fremgår af teamlærerfolderen - klik her.

 

Lærerteams 2023/24

  h01 h02 h03 h04 h05 h06 h07 h08
Studieretning                
Studievejleder                
Uddannelsesleder LN MM MJ LN MM MJ LN MJ
Kontaktlærere FN, ER NS, EV IT, TO SJ, JD HT, LI HB, GR JA, MD RL, NN

 

  2a 2d 2e 2k 2m 2q 2s 2t 2u 2w 2x 2z
Studieretning MU EN SA EN SA EN EN Me Bk MU MA SA EN SA MA SA MA SA MA BI Ke MA Fy Ke MA BT Fy
Studievejleder ET HG HG ET   HG     ET     HG
Uddannelsesleder MG MJ MJ MG MM MG LN LN MJ MM MJ MM
Teamlærer LI OH LP HN BD JD IT CV NS MW PJ HW

 

  3a 3d 3k 3q 3t 3u 3w 3x 3z
Studieretning MU EN/MA SA EN EN Bk Me SA EN SA MA SA MA BI Ke MA Fy Ke MA BT Fy
Studievejleder ET ET ET           HG
Uddannelsesleder MM MG MM LN LN MJ LN MG MJ
Teamlærer HN HB MD FN TH RL JF JO MX