Lærerteam

Til hver klasse er knyttet en teamlærer. Klassens lærere med teamlæreren i spidsen har det overordnede formål at varetage planlægning, koordinering og evaluering af den enkelte klasses undervisningsforløb med henblik på at nå de kompetencemål, som undervisningsbekendtgørelsen og skolen sætter. 

Som en del heraf skal teamet løbende holde sig orienteret om, hvordan klassen fungerer både fagligt og socialt. Hvad der rører sig og hvordan arbejdsklimaet er.

Endelig skal teamet have opmærksomhed på den enkelte elev med hensyn til forsømmelser, fagligt niveau og trivsel, så der kan tilbydes hjælp, hvis det er påkrævet. (Manual til håndtering i Ludus: klik her (pdf). 

Lærerteamets opgaver, møder og ansvar fremgår af teamlærerfolderen - klik her.

 

Lærerteams 2022/23

  1a 1d 1e 1k 1m 1q 1s 1t 1u 1w 1x 1z
Studieretning MU EN SA EN SA EN EN Me Bk MU MA SA EN SA MA SA MA SA MA BI Ke MA Fy Ke MA BT Fy
Studievejleder ET HG HA HA HA HA HG HA ET HG HG HA
Uddannelsesleder MG MJ MJ MG MM MG LN LN MJ LN MJ MM
Teamlærer LI OH LP HN BD JD IT MF NS MW FN (MD) HW

 

  2a 2d 2k 2q 2t 2u 2w 2x 2z
Studieretning MU EN/MA SA EN EN Bk Me SA EN SA MA SA MA BI Ke MA Fy Ke MA BT Fy
Studievejleder HA ET ET HA ET HA HA HG HG
Uddannelsesleder MM MG MM LN MM MJ LN MG MJ
Teamlærer HN SH, HB JU FN TH JR KJ JO MX

 

  3a 3d 3k 3m 3q 3t 3u 3x 3y 3z
Studieretning MU EN SA EN EN Bk Me MU MA SA EN SA MA SA MA     MA Fy Ke MA BT Fy MA BT Fy
Studievejleder ET HA HG HA HA HA ET ET HG HG
Uddannelsesleder MJ MJ MG LN MM MM MM MG MG LN
Teamlærer JF RL MK AL FJ NS LP PJ KK SW