Lærerteam

Til hver klasse er knyttet en teamlærer. Klassens lærere med teamlæreren i spidsen har det overordnede formål at varetage planlægning, koordinering og evaluering af den enkelte klasses undervisningsforløb med henblik på at nå de kompetencemål, som undervisningsbekendtgørelsen og skolen sætter. 

Som en del heraf skal teamet løbende holde sig orienteret om, hvordan klassen fungerer både fagligt og socialt. Hvad der rører sig og hvordan arbejdsklimaet er.

Endelig skal teamet have opmærksomhed på den enkelte elev med hensyn til forsømmelser, fagligt niveau og trivsel, så der kan tilbydes hjælp, hvis det er påkrævet. (Manual til håndtering i Ludus: klik her (pdf). 

Lærerteamets opgaver, møder og ansvar fremgår af teamlærerfolderen - klik her.

 

Lærerteams 2023/24

  1d 1k 1m 1q 1t 1u 1v 1y
Studieretning SA EN (bi) EN Bk Me (if) MU MA (bi) SA EN (ng) SA MA (bi) SA MA (if) BI Ke MU EN (bi) BT MA FY MA MA
Studievejleder MK ET HN HN HG HB HG ET
Uddannelsesleder LN LN MJ MM MG MJ MG MM
Teamlærer OL IT KT HT FN MU GR EV

 

  2a 2d 2e 2k 2m 2q 2s 2t 2u 2w 2x 2z
Studieretning MU EN SA EN SA EN EN Me Bk MU MA SA EN SA MA SA MA SA MA BI Ke MA Fy Ke MA BT Fy
Studievejleder ET HB HG HG   HG HG HB HN     HG
Uddannelsesleder MG MJ MJ MG MM MG LN LN MJ MM MJ MM
Teamlærer LI OH LP JF BD JD IT CV NS MW PJ HW

 

  3a 3d 3k 3q 3t 3u 3w 3x 3z
Studieretning MU EN/MA SA EN EN Bk Me SA EN SA MA SA MA BI Ke MA Fy Ke MA BT Fy
Studievejleder ET MK MK ET MK        
Uddannelsesleder MM MG MM LN LN MJ LN MG MJ
Teamlærer NI SH MD FN TH RL JF JO MX