Lærerteam

Til hver klasse er knyttet et lærerteam. Lærerteamet ledes af en teamlærer. Lærerteamet har det overordnede formål at varetage planlægning, koordinering og evaluering af den enkelte klasses undervisningsforløb med henblik på at nå de kompetencemål, som undervisningsbekendtgørelsen og skolen sætter. 

Som en del heraf skal teamet løbende holde sig orienteret om, hvordan klassen fungerer både fagligt og socialt. Hvad der rører sig og hvordan arbejdsklimaet er.

Endelig skal teamet have opmærksomhed på den enkelte elev med hensyn til forsømmelser, fagligt niveau og trivsel, så der kan tilbydes hjælp, hvis det er påkrævet. (Manual til håndtering i Ludus: klik her (pdf). 

Lærerteamets opgaver, møder og ansvar fremgår af teamlærerfolderen - klik her.

Lærerteam 2020/21

 

 

1a

1d

1k

1m

1q

1t

1u

1x

1y

1z

Gæt på studieretning

MU EN

SA EN

EN, Me, Bk

MU MA

SA EN

SA MA

SA MA

MA FY Ke

MA BT 

MA BT 

Team, Udd.leder

JF

RL

DS

AL

FN

NS

LP

PJ

KT

SW

 

 

 

2a

2d

2e

2h

2m

2t

2u

2w

2x

2z

St-retning

MU EN

SA EN

(ng)

EN SP la

EN FRB la

SA EN

(bi)

MA MU

SA MA

SA MA

(bi)

SA MA

(if)

BI Ke

MA Fy Ke

MA BT Fy

Team, Udd.led

LI, LN

MK, MM

AD, LN

MF, MJ

LP, LN

DY, MJ

TH, MJ

IT, MM

MK, MM

BB, MG

 

 

3a

3d

3e

3h

3m

3t

3u

3w

3x

3z

St-retning

EN, MU

EN, SA,

EN, SP

La +

MU MA

EN, SA,

EN, SA,

SA, MA

SA, MA

BI Ke

MA, Fy,

Ke

MA,BT

Fy

Team, Udd.leder

LI, MJ

LR, MG

JF, MM

FN, MG

PE, MG

TL, MM

DS, MM

LA, LN

AD, MJ

MX, LN