Lærerteam

Til hver klasse er knyttet et lærerteam. Lærerteamet ledes af en teamlærer. Lærerteamet har det overordnede formål at varetage planlægning, koordinering og evaluering af den enkelte klasses undervisningsforløb med henblik på at nå de kompetencemål, som undervisningsbekendtgørelsen og skolen sætter. 

Som en del heraf skal teamet løbende holde sig orienteret om, hvordan klassen fungerer både fagligt og socialt. Hvad der rører sig og hvordan arbejdsklimaet er.

Endelig skal teamet have opmærksomhed på den enkelte elev med hensyn til forsømmelser, fagligt niveau og trivsel, så der kan tilbydes hjælp, hvis det er påkrævet. (Manual til håndtering i Ludus: klik her (pdf). 

Lærerteamets opgaver, møder og ansvar fremgår af teamlærerfolderen - klik her.

 

Lærerteams 2021/22

 

  2a 2d 2k 2m 2q 2t 2u 2x 2y 2z
Studieretning MU EN (bi)  SA EN (bi)  EN Bk Me (if)  MU MA (bi)  SA EN (ng)  SA MA (bi)  SA MA (if)  MA FY Ke  MA BT Fy  MA BT Fy 
Studievejleder ET HA HG HA HA HA ET ET HG HG
Uddannelsesleder MJ MJ MG LN MM MM MM MG MG LN
Teamlærer JF RL DS AL FJ NS LP PJ KK SW

 

  3a 3d 3e 3h 3m 3t 3u 3w 3x 3z
Studieretning EN MU   EN SA   EN SP la EN SA   EN SA   MU MA SA MA   SA MA   SA MA     BI Ke     MA Fy Ke   MA BT Fy  
Studievejleder ET HA HA HA ET HA HA HG HG ET
Uddannelsesleder LN MM LN LN LN MJ MJ MJ MM MG
Teamlærer LI MK AD MF LP DY TH IT LA HW