Manual til teams kontrol af fravær i Ludus

Denne manual er tænkt som et redskab til at lette arbejdet med kontrol af elevers fravær. Teams er forpligtet til løbende at kontrollere elevers fravær minimum 1 gang pr måned – det gælder også det skriftlige fravær. Hvis der konstateres for høje forsømmelser, kan man her i manualen se, hvorledes man skal forholde sig.

Manual