National Trivselsmåling (NTM) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan ÅSG opfattes, hvordan vi er i stand til at tiltrække nye elever samt vores evner til at fastholde de eksisterende.

Trivsel på skolen er samtidig en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse - trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever.

Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

Århus Statsgymnasium deltager årligt i den nationale trivselsmåling (NTM). De seneste resultater kan ses i uddannelsesstatistik (klik her og vælg Århus Statsgymnasium).

Ligeledes gennemføres der årligt en undervisningsmiljøvurdering, der kortlægger der fysiske, psykiske og æstestiske undervisningsmiljø. Den seneste undervisningsmiljøvurdering finder her.

På baggrund af målingerne vedtager skolens bestyrelse en handlingsplan for det opfølgende arbejde med elevtrivsel og undervisningsmiljø.