Planlægning

Skoleåret 2021/22

Fordeling af lektioner, delelektioner, fordybelsestid og omlagt fordybelsestid (pdf)

Lærernes fordeling af lektioner (xlsx, pdf)
Uger markeret med gråt er endnu ikke finjusteret.
Fordelingen opdateres ved efterårsferien og ved vinterferien.

Klassernes lærere (pdf)

Særlige opgaver (pdf)

Holdstørrelser skoleåret 2021, senest opdateret 22/4 21 (pdf)